top of page
Olfabet-26-scent-letters-in-holder-rendering-003.jpg

OLFABET

Lezen door te ruiken

Het Olfabet is een olfactorisch alfabet.
Stel je voor dat je woorden en teksten kunt lezen door gewoon te ruiken. 
Bij elke ademhaling ruiken we (onbewust). 
Door specifieke geuren aan letters te koppelen, kunnen we ons lees- en leervermogen vergroten.

Untitled.jpg
Olfabet-V1-detail-1.jpg
Olfabet-geurletter-V2-ruiken-01-zw.jpg

BENAMING

Een olfactorisch alfabet

Olfabet is een samentrekking van de woorden olfactorisch en alfabet.
Olfactorisch betekent 'gerelateerd aan de reukzin'.

OLFACTORY CONCEPT

Innovatief lezen

Elke letter is gekoppeld aan een geur (geurmolecule), die je kunt leren.
Woorden worden gevormd uit een combinatie van verschillende geuren.
En uit woorden komen zinnen.

SENSORISCHE VERTALING VAN DE TAAL

Van visuele tekst en braille naar Olfataal

Hoe beter je de Olfabet leert, hoe sneller je de geuren kunt onderscheiden en geurcomninaties kunt herkennen.
Meerdere geurletters vormen een geurakkoord, dat direct als een woord herkend kan worden zonder de afzonderlijke geuren te hoeven ruiken.

Olfabet is an artistic research project by olfactory artist dr. Peter de Cupere
affiliated with PXL-MAD School of Arts & UHasselt
He is researcher at the MANUFrACTURE Research group
of the PXL-MAD School of Arts
Logo PXL-MAD School of Arts Black_RGB.jpg
uhasselt-liggend.png
bottom of page